AQUAPOL

Nesrovnalosti na webu Aquapol

Pár věci co by návštevníci stránek Aquapol měli vědět.


V prvé řadě, že oscanovaná Osvědčení techniků Aquapol jsou již několik let neplatná, lépe řečeno každé osvědčení ma určitou platnost (3 roky) a ty již u všech vypršela (27/02/2004). (odkaz)


Ano společnost AQUAPOL CZ se zúčastnuvala seminářů WTA CZ, ale v rámci několika plamených diskuzí a jednoho Komerčního příspěvku Ing. Petrisky ze Slovenské pobočky AQUAPOL v roce 2003. Od té doby nikoliv. (odkaz)


Dne 8.2.2007 tyto informace zmizely. Společnost AQUAPOL tedy 3 roky uváděla návštěvníky v omyl.