AQUAPOL

Co je to Aquapol

Aquapol je zařízení na vysušování zdiva pomocí slabého elektromagnetického pravotočivého pole. Autorem vynálezu je pan Mohorn z Rakouska. Sám se nazývá "Hobby fyzikem", protože nedosáhl žádného vzdělání v tomto oboru. Jeho přístroj pracuje s tzv. prostorovou energií, která se nachází v meziplanetárním prostoru. Tato energie je přeměněna v zemském vodíkovém jádře s vlastnostmi kovu (ano slyšíte dobře, ve škole nám asi lhali o složení naší planety) na zemskou energii s frekvencí vodíku. Tuto energii ze země přístroj přijímá a bez dodání jakéhokoliv dalšího zdroje přemění na slabé elektromagnetické pole, které je schopné vodu v kapilárách zdiva zatlačit do podzákladí. No není to úžasné ? Zde jeden názorný obrázek z podkladů firmy:

zdroj: tištěný podklad firmy aquapol (ke stažení v pdf)

 

Detaily o principu a působnosti přístroje naleznete v PDFku. Další zajímavostí je, že vynález u nás neprošel patentovým úřadem. Ovšem se vstupem do EU je to už jedno, protože vynález má europatent (výkresová část).

Jak byl vynález u nás patentovám se můžete dozvědět níže:

Výpis z rejstříku patentů (odkaz)

(21) Číslo přihlášky: 1995-2272
(22) Datum přihlášení: 03.03.1994
(32) Datum práva přednosti: 08.03.1993
(31) Č. prioritního dokladu: 1993 0435
(33) Země priority: AT
(54) Název: Přístroj k odvádění vlhkosti nebo solí
(71/73) Přihlašovatel/Majitel: Mohorn Wilhelm, Reichenau, AT
(72/75) Původce: Mohorn Wilhelm, Reichenau, AT
(74) Zástupce: Kouřil Jiří ing., Kořenského 31, Ostrava 3, 70300
(51) MPT: E 04 B 1/70, H 01 F 5/00
(40) Datum zveřejnění: 14.02.1996
Stav: Negativně ukončená po zveřejnění
(57) Anotace: Přístroj k odvádění vlhkosti nebo solí, např. k odvedení vlhkosti ze zdiva, je opatřen nejméně jedním vodičem, který je svinut do cívky (100) a je umístěn ve skříňce, přičemž průměr závitů cívky (100) se spirálově zmenšuje od jednoho konce k druhému. Přitom je vzdálenost mezi závity spirálové nebo kuželově spirálové cívky (100) směrem od osy cívky (100) dovnitř u každé plné otočky o 40% až 60% menší než je vzdálenost předchozí. V průměru přitom vychází s přípustnou 10%-ní odchylkou pro poloměr spirály změřený při 90o: R1'= R1 - R2/4 180o:R1''= R1 - R2/2 270o:R1'''=R1 - R2 x 3/4 360o:R2= R1/2